Sylabusy


SYLABUSY – KOMPOZYCJA I STOPIEŃ

F1.1_K1_1 Kody przedmiotów i koordynatorzy (pobierz)
F1.1_K1_1_01 Kompozycja (pobierz)
F1.1_K1_1_02 Kompozycja muzyki filmowej i teatralnej (pobierz)
F1.1_K1_1_03 Instrumentacja (pobierz)
F1.1_K1_1_04 Czytanie partytur (pobierz)
F1.1_K1_1_05 Harmonia praktyczna (pobierz)
F1.1_K1_1_06 Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku (pobierz)
F1.1_K1_1_07 Wprowadzenie do muzyki elektroakustycznej (pobierz)
F1.1_K1_1_08 Muzyka polska XX i XXI wieku (pobierz)
F1.1_K1_1_09 Literatura muzyczna (pobierz)
F1.1_K1_1_10 Historia muzyki_powszechnej (pobierz)
F1.1_K1_1_11 Analiza form muzycznych (pobierz)
F1.1_K1_1_12 Kształcenie słuchu (pobierz)
F1.1_K1_1_13 Harmonia funkcyjna systemu tonalnego dur-moll (pobierz)
F1.1_K1_1_14 Kontrapunkt (pobierz)
F1.1_K1_1_15 Kontrapunkt – Fuga (pobierz)
F1.1_K1_1_16 Fortepian (pobierz)
F1.1_K1_1_17 Studenckie Praktyki Zawodowe (pobierz)
F1.1_K1_1_18 Historia filozofii (pobierz)
F1.1_K1_1_19 Wprowadzenie do pracy naukowej (pobierz)
F1.1_K1_1_20 Język obcy (pobierz)
F1.1_K1_1_21 Ochrona własności intelektualnej (pobierz)
F1.1_K1_1_22 Promocja i marketing dóbr kultury (pobierz)
F1.1_K1_1_23 Wychowanie fizyczne (pobierz)
F1.1_K1_1_24 Chór Akademicki (pobierz)
F1.1_K1_1_25 Metodyka ks, zasad muzyki i harmonii (pobierz)
F1.1_K1_1_26 Metodyka nauczania form muzycznych (pobierz)
F1.1_K1_1_27 Pedagogika z pedagogiką muzyki (pobierz)
F1.1_K1_1_28 Psychologia z psychologią muzyki (pobierz)
F1.1_K1_1_29 Praktyka wykonawstwa muzyki współczesnej (pobierz)


SYLABUSY – KOMPOZYCJA II STOPIEŃ

F1.2_K1_1 Kody przedmiotow i koordynatorzy
F1.2_K1_1_01 Kompozycja
F1.2_K1_1_02 Muzyka elektroakustyczna
F1.2_K1_1_03 Kompozycja muzyki elektroakustycznej
F1.2_K1_1_04 Kompozycja muzyki filmowej i teatralnej
F1.2_K1_1_05 Harmonia modalna
F1.2_K1_1_06 Instrumentacja muzyki wspolczesnej
F1.2_K1_1_07 Analiza instrumentacji
F1.2_K1_1_08 Historia muzyki polskiej (do konca XIX w)
F1.2_K1_1_09 Analiza dziela muzycznego
F1.2_K1_1_10 Etnomuzykologia
F1.2_K1_1_11 Wprowadzenie do dyrygowania
F1.2_K1_1_12 Muzyka jazzowa i rozrywkowa
F1.2_K1_1_13 Akustyka muzyczna
F1.2_K1_1_14 Praca dyplomowa (pisemny komentarz do kompozycji)
F1.2_K1_1_15 Estetyka muzyki
F1.2_K1_1_16 Psychologia muzyki
F1.2_K1_1_17 Historia kultury
F1.2_K1_1_18 Chor Akademicki – Zespol instrumentalny
F1.2_K1_1_19 Jezyk obcy


SYLABUSY – TEORIA MUZYKI I STOPIEŃ

F1.1_K1_2 Kody przedmiotow i koordynatorzy
F1.1_K1_2_01 Instrumentacja
F1.1_K1_2_02 Czytanie partytur
F1.1_K1_2_03 Harmonia praktyczna
F1.1_K1_2_04 Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku
F1.1_K1_2_05 Wprowadzenie do muzyki elektroakustycznej
F1.1_K1_2_06 Muzyka polska XX i XXI wieku
F1.1_K1_2_07 Wprowadzenie do kompozycji
F1.1_K1_2_08 Konsultacje pracy licencjackiej
F1.1_K1_2_09 Literatura muzyczna
F1.1_K1_2_10 Historia muzyki_powszechnej
F1.1_K1_2_11 Analiza form muzycznych
F1.1_K1_2_12 Ksztalcenie sluchu
F1.1_K1_2_13 Harmonia funkcyjna systemu tonalnego dur-moll
F1.1_K1_2_14 Kontrapunkt
F1.1_K1_2_15 Kontrapunkt – Fuga
F1.1_K1_2_16 Fortepian
F1.1_K1_2_17 Studenckie Praktyki Zawodowe
F1.1_K1_2_18 Historia filozofii
F1.1_K1_2_19 Wprowadzenie do pracy naukowej
F1.1_K1_2_20 Jezyk obcy
F1.1_K1_2_21 Ochrona wlasnosci intelektualnej
F1.1_K1_2_22 Promocja i marketing dobr kultury
F1.1_K1_2_23 Wychowanie fizyczne
F1.1_K1_2_24 Chor Akademicki
F1.1_K1_2_25 Metodyka ks, zasad muzyki i harmonii
F1.1_K1_2_26 Metodyka nauczania form muzycznych
F1.1_K1_2_27 Pedagogika z pedagogika muzyki
F1.1_K1_2_28 Psychologia z psychologia muzyki
F1.1_K1_2_29 Praktyka wykonawstwa muzyki wspolczesnej


SYLABUSY – TEORIA MUZYKI II STOPIEŃ

F1.2_K1_2 Kody przedmiotow i koordynatorzy
F1.2_K1_2_01 Wspolczesne metody analityczne
F1.2_K1_2_02 Harmonia modalna
F1.2_K1_2_03 Analiza instrumentacji
F1.2_K1_2_04 Historia teorii muzyki
F1.2_K1_2_05 Historia muzyki polskiej (do konca XIX w)
F1.2_K1_2_06 Analiza dziela muzycznego
F1.2_K1_2_07 Etnomuzykologia
F1.2_K1_2_08 Krytyka i prelekcja
F1.2_K1_2_09 Muzyka elektroakustyczna
F1.2_K1_2_10 Wprowadzenie do dyrygowania
F1.2_K1_2_11 Metodologia pracy badawczej
F1.2_K1_2_12 Muzyka jazzowa i rozrywkowa
F1.2_K1_2_13 Akustyka muzyczna
F1.2_K1_2_14 Praca magisterska
F1.2_K1_2_15 Estetyka muzyki
F1.2_K1_2_16 Psychologia muzyki
F1.2_K1_2_17 Historia kultury
F1.2_K1_2_18 Chor Akademicki – Zespol instrumentalny
F1.2_K1_2_19 Jezyk obcy


SYLABUSY – REŻYSERIA DŹWIĘKU

F1.1_K2 Kody przedmiotów RD (pobierz)
F1.1_K2_01 Reżyseria muzyczna (pobierz)
F1.1_K2_02 Reżyseria dźwięku w filmie i tv (pobierz)
F1.1_K2_03 Fonograficzna analiza partytury (pobierz)
F1.1_K2_04 Montaż muzyczny (pobierz)
F1.1_K2_05 Ilustracja dźwiękowa pobierz)
F1.1_K2_06-realizacja-dzwieku-wielok.-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_07-nagrania-dokumentalne-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_08-solfez-barwy-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_09-technika-studyjna-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_10-akustyka-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_11-aranzacja-i-instrumentacja-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_12-czytanie-part.-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_13-elektroakustyka-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_14-estetyka-dzw.-w-filmie-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_15-historia-filmu-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_16-muzyka-w-filmie-i-mult.-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_17-prop.-muzyki-elektroak.-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_18-fortepian-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_19-historia-stylow-muz.-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_20-analiza-form-muz.-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_21-kszt.-sluchu-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_22-matematyka-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_23-cyfrowe-techniki-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_24-podst.-elekrtoniki-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_25-jezyk-obcy-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_26-estetyka-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_27-studenckie-praktyki-zawodowe-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_28-ochrona-wlas.-intelekt.-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_29-promocja-i-marketing-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_30-wychowanie-fizyczne-sylabus.pdf (pobierz)
F1.1_K2_31-chor-akademicki-sylabus.pdf (pobierz)


FAKULTETY – REŻYSERIA DŹWIĘKU

Wykaz przedmiotów fakultatywnych 2016/2017 RD (pobierz)
Fakultet 1 (pobierz)
Fakultet 2 (pobierz)
Fakultet 3 (pobierz)
Fakultet 4 (pobierz)
Fakultet 5 (pobierz)
Fakultet 6 (pobierz)
Fakultet 7 (pobierz)
Fakultet 8 (pobierz)
Fakultet 9 (pobierz)
Fakultet 10 (pobierz)
Fakultet 11 (pobierz)
Fakultet 12 (pobierz)
Fakultet 13 (pobierz)
Fakultet 14 (pobierz)
Fakultet 15 (pobierz)
Fakultet 16 (pobierz)
Fakultet 17 (pobierz)
Fakultet 18 (pobierz)
Fakultet 19 (pobierz)
Fakultet 20 (pobierz)
Fakultet 21 (pobierz)
Fakultet 22 (pobierz)
Fakultet 23 (pobierz)
Fakultet 24 (pobierz)
Fakultet 25 (pobierz)
Fakultet 26 (pobierz)
Fakultet 27 (pobierz)
Fakultet 28 (pobierz)
Fakultet 29 (pobierz)
Fakultet 30 (pobierz)