Rekrutacja 2017/2018

Warunki i Tryb Rekrutacji 2017/2018 (pobierz)
Informator 2017/2018 – (pobierz)

Terminy egzaminów wstępnych:
na studia stacjonarne I i II stopnia 19 – 23 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych:
23 czerwca 2017 roku – studia stacjonarne I i II stopnia

Ogłoszenie listy osób przyjętych:
13 lipca 2017 roku – studia stacjonarne I i II stopnia

Termin złożenia dokumentów do 5 czerwca 2017 roku

Podanie na studia (pobierz)