Studium Muzyki Elektroakustycznej

Utworzone w 2003 roku jako jednostka dydaktyczno-naukowa działająca w ramach Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji. Zawiera pięć stanowisk komputerowych wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie do cyfrowego generowania, przetwarzania i zapisu dźwięku. Realizowane w Studium programy dydaktyczne przygotowują studentów do tworzenia kompozycji elektronicznych i z udziałem mediów elektronicznych, komputerowych aranżacji utworów oraz cyfrowego zapisu partytur. Studium Muzyki Elektroakustycznej służy także projektom naukowym i artystycznym podejmowanym przez zespoły badawcze i indywidualnych pracowników Akademii Muzycznej oraz współpracujące z nimi osoby.
Kierownikiem Studium Muzyki Elektroakustycznej jest as. Jędrzej Rochecki