Kompozycja i Teoria Muzyki

Kierownikiem Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji jest prof. Zbigniew Bargielski.