Kadra Wydziału

prof. dr hab. Anna Nowak

prof. dr hab. Zbigniew Bargielski

prof. dr hab. Danuta Dobrowolska-Marucha

prof. dr hab. Andrzej Lupa

prof. dr hab. Witold Osiński

dr hab. Marian Szukalski, prof. uczelni

dr hab. Violetta Przech , prof. uczelni

dr hab. Hanna Kulenty-Majoor, prof. uczelni

dr hab. Michał Zieliński, prof. uczelni

dr hab. Bettina Skrzypczak, prof. wizytujący

dr hab. Elżbieta Szczurko, prof. uczelni

ad. dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

ad. dr hab. Marcin Kopczyński

ad. dr hab. Tomira Rogala

ad. dr Łukasz Godyla

ad. dr Marcin Simela

ad. dr Michał Dobrzyński

ad. dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

as. Szymon Godziemba-Trytek

as. Jędrzej Rochecki

st. wykł. dr Aleksandra Brejza

st. wykł. Witold Młóciński

st. wykł. Przech Renato

st. wykł. Joanna Wojciechowska

st. wykł. Jacek Lesiński

wykł. Marcin Gumiela

wykł. Pura Paweł

wykł. Kamil Kęska

wykł. Monika Biesaga