Kadra Wydziału

prof. zw. dr hab. Anna Nowak

prof. zw. dr hab. Zbigniew Bargielski

prof. zw. dr hab. Danuta Dobrowolska-Marucha

prof. dr hab. Andrzej Lupa

prof. dr hab. Witold Osiński

dr hab. Marian Szukalski, prof. nadzw.

dr hab. Violetta Przech , prof. nadzw.

dr hab. Hanna Kulenty-Majoor, prof. nadzw.

dr hab. Michał Zieliński, prof. nadzw.

dr hab. Bettina Skrzypczak, prof. wizytujący

ad. dr hab. Elżbieta Szczurko

ad. dr Tomira Rogala

ad. dr Łukasz Godyla

ad. dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

ad. dr Marcin Kopczyński

st. wykł. dr Aleksandra Brejza

st. wykł. dr Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

as. Marcin Simela

as. Michał Dobrzyński

as. Szymon Godziemba-Trytek

as. Marcin Gumiela

as. Jędrzej Rochecki

st. wykł. Witold Młóciński

st. wykł. Przech Renato

st. wykł. Joanna Wojciechowska

st. wykł. Jacek Lesiński

wykł. Pura Paweł

wykł. Kamil Kęska