Reżyseria Dźwięku

         Kierunek REŻYSERIA DŹWIĘKU  został otwarty 1 października 2006. Studia trwają 3 lata i kończą się egzaminem licencjackim. Jest on drugim w Polsce wśród uczelni artystycznych kierunkiem o profilu ogólnoakademickim

      Studia licencjackie na kierunku reżyseria dźwięku przygotowują do pracy z dźwiękiem  w różnych formach audytywnych i audiowizualnych. Obszar kształcenia obejmuje zagadnienia psychofizjologii słyszenia, akustykę ogólną i muzyczną, elektroakustykę, kształtowania przestrzeni akustycznej informatykę, analizę sygnałów fonicznych i zasady przetwarzania dźwięku analogowego i cyfrowego, historię form i stylów muzycznych. Studia przygotowują do pracy w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.

     Zajęcia z przedmiotów reżyseria muzyczna oraz reżyseria dźwięku w filmie i telewizji odbywają się w Akademii Muzycznej, Filharmonii Pomorskiej, Regionalnym Ośrodku TVP S.A. w Bydgoszczy, Polskim Radio Pomorza i Kujaw S.A. oraz Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Patronat nad kierunkiem sprawuje Polski Instytut Sztuki Filmowej

PISF