PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Drodzy Studenci i Pedagodzy!

Kończąc kadencję Dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku pragnę Wam gorąco podziękować za współpracę – udział w projektach dydaktycznych, artystycznych i naukowych, inspirujące idee i gorące dyskusje, za wspieranie mnie w działalności na rzecz rozwoju Wydziału.
Życzę pomyślności i kreatywności

Prof. dr hab. Anna Nowak
Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku
Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2020