Karta obiegowa USOS

UWAGA DYPLOMANCI!
Została uruchomiona elektroniczna Karta obiegowa w systemie USOS!
Nie ma konieczności pobierania jej w wersji papierowej.

Instrukcja:
Po zalogowaniu należy przejść do modułu DLA WSZYSTKICH—OBIEGÓWKI
Kliknąć na swoją obiegówkę i sprawdzić czy na wszystkie pytania została udzielona pozytywna odpowiedź
Jeśli widnieje odpowiedź negatywna, należy uregulować swoje zobowiązania wobec Uczelni oraz poprosić osobę odpowiadającą o odnotowanie tego faktu w USOSweb.

Obiegówka powinna być w pełni uzupełniona przed odbiorem dyplomu!