UWAGA!!! Wykłady zmienne!

Drodzy Studenci,
Ponieważ nie ma obecnie możliwości uczestniczenia w dotychczasowym trybie w Wykładach zmiennych Wydziału I, zaliczenie tego fakultetu będzie możliwe w następującej formie. Proszę przesyłać na adres Działu Nauczania informacje o wysłuchanych koncertach lub obejrzanych spektaklach w Internecie, telewizji, Polskim Radio Dwójka. Informacja powinna zawierać następujące dane:

1/ dokładną datę emisji danego koncertu/ spektaklu i kanał steamingowy, telewizyjny, radiowy, w którym był nadawany

2/ Program koncertu/spektaklu – tytuły dzieł, twórcy,

3/ Wykonawcy – soliści, dyrygenci, zespoły kameralne, orkiestry, reżyserzy.
Uczestniczenie on line lub na antenie telewizyjnej/ radiowej w jednym wydarzeniu potwierdzonym powyższą notką będzie równoznaczne z otrzymaniem 0,5 puntu ECTS.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Anna Nowak
Dziekan Wydziału