Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS CoV-19

Zarządzenie Rektora dotyczące zawieszenia opłat za płatne formy edukacji! POBIERZ

UWAGA!!! ANEKS nr 1 z dnia 23.03.20 do Zarządzenia nr 2 z 11.02.2020 POBIERZ
Zarządzenie nr 2 z dnia 11.03.2020 POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 1 z 13.03.2020: POBIERZ
Aneks nr 1 z dnia 16.03.2020 do Zarządzenia Rektora nr 1: POBIERZ

Zarządzenie Rektora nr 2 z 13.03.2020: POBIERZ

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 2: POBIERZ

Wykaz pedagogów prowadzących zajęcia w formie zdalnej: aktualizacje można podbrać na facebooku AM-Tablica Ogłoszeń