Jubileusz Wydziału-ZMIANA TERMINU!

Uroczystości Jubileuszu 40-lecia Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku zostały przeniesione z dnia 9 maja na sobotę 3 października br. z uwagi na wyjątkowość sytuacji spowodowanej zagrożeniem epidemicznym.
Program uroczystości pozostaje bez zmian. Prosimy wstrzymać się chwilowo z opłatami za udział w obiedzie i balu absolwentów.
Informację o wznowieniu przyjmowania opłat przekażemy w późniejszym komunikacie.
Osobom, które dokonały już wpłaty i pragną jej zwrotu, na prośbę skierowaną do Działu Nauczania prześlemy na wskazane konto.
Z poważaniem
Prof. dr hab. Anna Nowak

komunikat