Wybory uzupełniające

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. w godzinach
10.00-16.00 odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela studentów Wydziału
Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku do Senatu i Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego (mandat łączony). Wybory będą przeprowadzane za pomocą
systemu USOS. Głos będzie można również oddać w sali 03 budynku przy ul.
Słowackiego 7.
Kandydatury można zgłaszać do 13 stycznia 2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie
Akademii (ul. Słowackiego 7). Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną. Do zgłoszenia
należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie.
Lista kandydatów zostanie podana do wiadomości publicznej 13 stycznia 2020 r.