Drugi termin szkolenia BHP

II termin Szkolenia bhp dla studentów/doktorantów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w dniach 08.01.2020r.– 22.01.2020r.
Studenci/doktoranci zobowiązani są w tym okresie do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Akademii Muzycznej http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ w zakładce DLA STUDENTA / INFORMACJE OGÓLNE / BHP.
Po zapoznaniu z materiałami student/doktorant musi zaliczyć TEST BHP, poprzez pobranie pliku ze strony www i następnie wypełnienie testu.
-Test wyboru składa się z 10 pytań.
-Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 6 odpowiedzi na 10 pytań.
Wypełniony i podpisany TEST BHP należy dostarczyć na wykład w dniu 22.01.2020 r. o godz. 8.30 – sala koncertowa ul. Gdańska 20.