Zajęcia z ad. dr. Ł.Godylą zostały w dniu 7.01.2020 ODWOŁANE!

III termin zajęć wraz z zaliczeniem przedmiotu: PROPEDEUTYKA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ (ad. dr M.Dobrzyński)- 17 stycznia, g. 10.00, s.108, Gdańska 20