USOSweb

Ruszyła rejestracja fakultetów w USOSie!
Oprócz rejestracji proszę wypełnić deklarację fakultetów w formie papierowej do 18 października! Deklaracje proszę umieszczać w skrzynce przy Dziale Nauczania lub osobiście.

UWAGA! I rok! Trzy kroki logowania do systemu:
1. www.usosweb.amuz.bydgoszcz.pl
2. Identyfikator: numer albumu
3. Hasło: Seria i numer dowodu

W razie kłopotów proszę skontaktować się mailowo :)