Studenci I roku

UWAGA!!!
Studenci I roku

-Opłata za wydanie legitymacji wynosi 22 zł
Opłatę należy dokonać na konto uczelni:
38 1240 3493 1111 0000 4279 1373
Tytuł wpłaty powinien zawierać poniższe informacje o osobie, której wpłata dotyczy:
imię i nazwisko;
rok, stopień i kierunek studiów;
powód wpłaty, np. opłata za legitymację

Potwierdzenie opłaty proszę przesyłać mailowo na adres:malgorzatak@amuz.bydgoszcz.pl

-Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest w postaci elektronicznej w systemie USOS.
Dla studentów I roku indeks papierowy nie jest wymagany!

-Studenci I roku studiów I i II stopnia zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych!

Proszę o zapoznanie się ze stroną na facebooku AM Bydgoszcz-Tablica Ogłoszeń