UWAGA!!!!

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie jego zaliczenie!
W przypadku niezrealizowania tego wymogu Dziekan może dopuścić studenta do egzaminu warunkowo!

Ogłoszenie dotyczące dopuszczeń do sesji i złożeniu indeksów jest NIEAKTUALNE!!!