Zarządzenie Rektora nr 1/R/07-05/2019 UWAGA! AKTUALIZACJA !!!

W związku z organizacją Juwenaliów ogłaszam godziny wolne od zajęć w dniu 16 maja w godz. 12.00-15.00 oraz dnia 17 maja w godz. 14.00-20.00 ORAZ 18 maja do godz. 12.00
Rektor