Propedeutyki muzyki współczesnej
(ad. dr Michał Dobrzyński)

Harmonogram zajęć
10 maja (piątek) 16.00 -20.30 s. 108 (ul. Gdańska 20)
25 maja (sobota) 10.00 do 14.30 s. 108 (ul. Gdańska 20)
III termin – do ustalenia z pedagogiem