Zarządzenie Rektora nr 1/R/18-02/2019
W związku z Połowinkami w dniu 24.02.2019 roku ogłaszam godziny wolne od zajęć dydaktycznych dnia 25 lutego 2019 roku do godz. 11.00
Rektor
prof. dr hab. Jerzy Kaszuba