Studenci-KOMPOZYCJA!

UWAGA!!!
Studencki kierunku Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: KOMPOZYCJA

Proszę o dostarczenie w poniedziałek 14 stycznia pakietu partytur kompozycji zrealizowanych podczas studiów!

Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Anna Nowak