UWAGA!!!!
Zobowiązuję studentów Kompozycji i Teorii Muzyki do uczestnictwa w spotkaniu z Zespołem Oceniającym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która odbędzie się 15 stycznia (wtorek) w sali 104 (Staszica 7) o godz. 10.45 do 11.30
(Zajęcia w czasie trwania spotkania będą zawieszone)

Dziekan
prof. dr hab. Anna Nowak