Dyplomatorium

UWAGA!
Absolwenci biorący udział w Dyplomatorium dnia 24 listopada proszeni są o dostarczenie odebranych oryginałów dyplomów oraz ewentualnych wyróżnień do Działu Nauczania do 22 listopada!!!