Ogłoszenie

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Instytut Teorii Muzyki, Koło Artystyczno-Naukowe

X Ogólnopolska Sesja Naukowa
Idee muzyki – ideologie w muzyce

data: 28 kwietnia 2018
miejsce: siedziba AM w Gdańsku
zaproszenie: (pobierz)