Muzyka dla multimediów, Muzyka filmowa i teatralna

NOWE SPECJALIZACJE od 1 października!

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy uruchamia z dniem 1 października 2017 roku na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku – studia magisterskie, 2 nowe specjalizacje:
Muzykę dla multimediów oraz Muzykę filmową i teatralną.

Specjalizacja Muzyka dla multimediów przygotowywać będzie studentów do tworzenia muzyki dla multimediów, tj. gier komputerowych, reklam, innych form komercyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii związanych z sound designem, syntezą dźwięku, pracą z obrazem, technikami nagrań itp.
W programie studiów m.in. przedmioty: „Kompozycja muzyczna w formach multimedialnych”, „Gry komputerowe”, „Podstawy kompozycji muzycznej”, „Muzyka elektroakustyczna”, „Instrumentacja”, „Aranżacja”, „Muzyka jazzowa i rozrywkowa”, „Akustyka muzyczna”, „Estetyka sztuki nowych mediów”.

Specjalizacja Muzyka filmowa i teatralna adresowana jest do przyszłych twórców muzyki do obrazów filmowych oraz widowisk teatralnych. Program studiów obejmuje m.in.: „Kompozycję muzyki filmowej i teatralnej”, „Analizę dźwięku w filmie”, „Estetykę dźwięku w filmie”, również „Podstawy kompozycji muzycznej”, „Muzykę elektroakustyczną”, „Instrumentację”, „Aranżację”, „Muzykę jazzową i rozrywkową”, „Akustykę muzyczną”, „Estetykę sztuki nowych mediów”.
Wśród zaproszonych wykładowców znani twórcy muzyki do filmów i gier komputerowych, m.in. Maciej Zieliński, Marcin Przybyłowicz, Konrad Belina-Brzozowski.

Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 20-21 września b.r. w siedzibie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7. Zgłoszenia dokumentów: