Vladimir Kobekin

Studenci Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, którzy zdecydują się uczestniczyć w ramach wykładów zmiennych w spotkaniu z kompozytorem Vladimirem Kobekinem (15 maja o 11.00, s.104, St.) zostaną zwolnieni z zajęć.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak