Premiera utworu Marcina Gumieli

18 marca zapraszamy na premierowe wykonanie utworu autorstwa Marcina Gumieli:
„Koncert na akordeon i orkiestrę symfoniczną”
wykonawcy:
Stanisław Miłek – akordeon
Tadeusz Wicherek – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu
Koncert odbędzie się w Sali Koncertowej Orkiestry Symfonicznej w Zamościu.

m.gumiela

W sezonie 2015/2016 Marcin Gumiela jest Kompozytorem Rezydentem Orkiestry Symfonicznej w Zamościu.
więcej na www.gumiela.pl

Zamówienia kompozytorskie 2016-2017

Wyniki naboru wniosków do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje na priorytet Zamówienia kompozytorskie 2016-2017, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Ministerstwo sfinansuje cztery premiery utworów autorstwa kompozytorów naszej Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki:

Zbigniew Bargielski na Sekstet fortepianowy z Filharmonią Świętokrzyską
Hanna Kulenty – Kwintet fortepianowy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy
Michał Dobrzyński – opera „Tango” z Warszawską Operą Kameralną
Szymon Godziemba-Trytek – „Folk Symphony” z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy

II Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec Toruń 2016

Toruńska Orkiestra Symfoniczna w dniach 14-28 lutego 2016r. organizuje II Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec – Toruń 2016, w ramach którego odbędzie się Konkurs Kompozytorski.

Miejsce: Toruń
Termin nadsyłania partytur: 8.02.2016r. (decyduje data stempla pocztowego)
Nagrody:
I nagroda: 5000 złotych
II nagroda: 3000 złotych
III nagroda: 2000 złotych
Więcej informacji o Konkursie: www.violintorun.tos.art.pl , violintorun@tos.art.pl
Regulamin Konkursu Kompozytorskiego 2016 (pobierz)

Koordynator II Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec
Magdalena Bąk kom.: +48 602 253 951
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
tel/fax 56 622 88 05 www.tos.art.pl
www.facebook.com/TorunskaOrkiestraSymfoniczna

I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Katowice 2015

Katedra Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza konkurs kompozytorski na utwór kameralny.
Ogłoszenie konkursu będzie miało miejsce podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej, która odbędzie się w dniach 5 -€“ 8 listopada 2015 roku.

Plan konferencji (pobierz)
Regulamin konkursu (pobierz)

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Ignacego Jana Paderewskiego

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego

im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bydgoszcz 2015

 1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
 2. Przedmiotem Konkursu jest oryginalna kompozycja na fortepian solo (na 2 lub 4 ręce). Możliwe jest użycie fortepianu z elektroniką.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy do dnia 31 grudnia 2015 roku nie ukończyli 35. roku życia.
 4. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną kompozycję.
 5. Czas trwania utworu: 10 do 12 minut.
 6. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej wydane, wykonane publicznie ani nagrodzone na innym konkursie kompozytorskim.
 7. Uczestnik Konkursu dostarcza 5 wydruków komputerowych kompozycji (i płyty CD z warstwą elektroniczną w przypadku kompozycji na fortepian z elektroniczką). Dopuszcza się dołączenie do płyty z nagraniem kompletnego utworu.
 8. Harmonogram Konkursu:
 • ogłoszenie konkursu: kwiecień 2015
 • nadesłanie prac: do 30 października 2015
 • posiedzenie jury – wyłonienie kompozycji finałowych, ogłoszenie decyzji jury w internecie: 6 listopada 2015
 • koncert finałowy – prezentacja zakwalifikowanych kompozycji, ogłoszenie wyników: 3 grudnia 2015
 • wręczenie nagród i wykonanie nagrodzonych utworów: grudzień 2015
 1. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 2. Kwalifikacji i oceny prac dokona jury konkursowe w składzie:

Zbigniew Bargielski
Eugeniusz Knapik
Maria Murawska
Grażyna Pstrokońska-Nawratil
Bettina Skrzypczak

 1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda 5 000 zł,
II nagroda 2 500 zł,
III nagroda 1 500 zł,
2 wyróżnienia po 500 zł.

Jury może zdecydować o innym podziale nagród.

Decyzje jury są ostateczne.

 1. Nadesłane utwory winny być oznaczone godłem. Dołączona do kompozycji koperta, sygnowana tym samym godłem, winna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, adresem do korespondencji, kserokopię dowodu osobistego lub paszportu uwierzytelnioną podpisem uczestnika Konkursu.
 2. Zgłoszenie należy wysłać na adres:

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku,
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego,
Ul. Słowackiego 7,
85-008 Bydgoszcz,
z dopiskiem „Konkurs kompozytorski”,
Nie później niż do 30 października 2015 ( decyduje data stempla pocztowego).

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Nadesłane partytury nie będą zwracane.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego (pobierz)
Rules of the International Ignacy Jan Paderewski Composers Competition (pobierz)

Konkurs na Gdańską Piosenkę dla Dzieci

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków Gdańska do spróbowania swych sił w konkursie na stworzenie piosenki dla dzieci o tematyce związanej z naszym miastem. Jeśli jesteś muzykiem (profesjonalistą, czy też amatorem), z łatwością przychodzi Ci pisanie tekstów piosenek,  a do tego Gdańsk jest Ci bliski, nasz konkurs jest właśnie dla Ciebie!

KPD plakat

Szczegóły konkursu znajdziesz w regulaminie.
Termin nadsyłania prac: 15 kwietnia 2015.

Karta zgłoszenia (pobierz)
Regulamin konkursu (pobierz)