Stanisław Moniuszko…

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wydział Drygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową:
Stanisław Moniuszko. Człowiek i dzieło w kulturze
11-12 maja 2018

AM Gdańsk Konferencja (pobierz)

Neofonia

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Katedra Kompozycji i Katedra Teorii Muzyki
zapraszą na Ogólnopolska Konferencję Naukową NEOFONIA
12-13 grudnia 2017

AM Poznań Konferencja (pobierz)

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018
odbywa się 30.10.2017-07.12.2017. Studenci zobowiązani są w tym okresie do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Akademii Muzycznej w zakładce DLA STUDENTA/INFORMACJE OGÓLNE/BHP.

Po zapoznaniu z materiałami student musi zaliczyć TEST BHP poprzez pobranie pliku ze strony www oraz jego wypełnienie. Wypełniony i podpisany TEST należy dostarczyć do pokoju 016 (Dział Gospodarczy, Słowackiego 7) w dniu 8.12.2017 w godz. 8.00-13.00.

Udział w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWY.

Wykład Jerzego Stankiewicza

stankiewicz

W związku z wykładem Jerzego Stankiewicza
ogłaszam godziny dziekańskie
19 października 2017, od 11.00 do 13.00
na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii dźwięku
dla wszystkich studentów uczestniczących w wykładzie i projekcji filmu.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Ogłoszenie

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje,
że w dniu 16 października 2017 roku (poniedziałek)
o godz. 13:00 w Sali 101 przy ul. Słowackiego 7
odbędą się uzupełniające wybory do Senatu/Rady Wydziału
z grupy studentów Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku AMFN w Bydgoszczy.