Zarządzenie Rektora nr 1/R/18-02/2019
W związku z Połowinkami w dniu 24.02.2019 roku ogłaszam godziny wolne od zajęć dydaktycznych dnia 25 lutego 2019 roku do godz. 11.00
Rektor
prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

PRAKTYKI OGÓLNOPEDAGOGICZNE
ROK AKADEMICKI 2018/2019

TERMINY ZAJĘĆ – II SEMESTR

19 lutego godz. 9.00 – 10.30
26 lutego godz. 9.00 – 10.30
19 marca godz. 8.15 – 9.45
9 kwietnia godz. 9.00 – 10.30
7 maja godz. 9.00 – 10.30
21 maja godz. 9.00 – 10.30
28 maja godz. 9.00 – 10.30