Wybory uzupełniające

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. w godzinach
10.00-16.00 odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela studentów Wydziału
Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku do Senatu i Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego (mandat łączony). Wybory będą przeprowadzane za pomocą
systemu USOS. Głos będzie można również oddać w sali 03 budynku przy ul.
Słowackiego 7.
Kandydatury można zgłaszać do 13 stycznia 2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie
Akademii (ul. Słowackiego 7). Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną. Do zgłoszenia
należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie.
Lista kandydatów zostanie podana do wiadomości publicznej 13 stycznia 2020 r.

Drugi termin szkolenia BHP

II termin Szkolenia bhp dla studentów/doktorantów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w dniach 08.01.2020r.– 22.01.2020r.
Studenci/doktoranci zobowiązani są w tym okresie do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Akademii Muzycznej http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ w zakładce DLA STUDENTA / INFORMACJE OGÓLNE / BHP.
Po zapoznaniu z materiałami student/doktorant musi zaliczyć TEST BHP, poprzez pobranie pliku ze strony www i następnie wypełnienie testu.
-Test wyboru składa się z 10 pytań.
-Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 6 odpowiedzi na 10 pytań.
Wypełniony i podpisany TEST BHP należy dostarczyć na wykład w dniu 22.01.2020 r. o godz. 8.30 – sala koncertowa ul. Gdańska 20.

Zajęcia z ad. dr. Ł.Godylą zostały w dniu 7.01.2020 ODWOŁANE!

III termin zajęć wraz z zaliczeniem przedmiotu: PROPEDEUTYKA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ (ad. dr M.Dobrzyński)- 17 stycznia, g. 10.00, s.108, Gdańska 20