Ogłoszenie

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 roku

W dniu 5 czerwca 2018 roku odbędą się wybory uzupełniające
na kadencję 2016/2020 do Rady Wydziału I
z grupy studentów oraz pracowników nieposiadających tytułu profesora ani dr. hab.

Kalendarium wyborów uzupełniających 05.06.2018 – Rada WI (pobierz)

Ogłoszenie

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2018 roku

W dniu 29 maja 2018 roku odbędą się wybory uzupełniające na kadencję 2016/2020
do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego,
Senatu (W I, III, IV) oraz Rad Wydziału II, III i IV z grupy studentów.

Kalendarium wyborów uzupełniających 29 maja 2018:
Komisja rewizyjna, Senat, Rady Wydziałów – studenci (pobierz)

Ogłoszenie

W dniu 15 maja zajęcia z Analiz form muzycznych dla II roku, I stopnia (kierunek: Kompozycja i Teoria muzyki) rozpoczną się o 9.30 z uwagi na inaugurację Sympozjum Naukowego „Akustyka pomieszczeń w wykonawstwie muzycznym
i w nagraniach”