Ogłoszenie

UWAGA!
Studenci, którzy 18 stycznia w godz. 12.00-14.00 (wykład prof. B. Skrzypczak) zaliczają przedmioty objęte planem studiów nie są zwolnieni z zajęć!

Wykład

betina

W związku z wykładem Bettiny Skrzypczak
ogłaszam godziny dziekańskie,
18 stycznia 2018, od 12.00 do 14.00
na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii dźwięku
dla wszystkich studentów uczestniczących w wykładzie.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Podziękowania

Składam podziękowania
dla wszystkich pracowników i studentów
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
za zaangażowanie w organizację
III Międzynarodowej Konferencji
Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Ogłoszenie

Studenci uczestniczący w
III Międzynarodowej Konferencji
Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki,
21-22.11.2017,
na czas udziału w obradach będą zwolnieni z zajęć.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak