Ogłoszenie

UWAGA !
Zajęcia z Historii muzyki i Literatury muzycznej prowadzone przez
ad. dr Barbarę Mielcarek-Krzyżanowską zaplanowane na 21 stycznia zostały przełożone na sobotę 19 stycznia.
rok III godz. 9.30
rok I godz. 10.30

Dla studentów przygotowujących się do egzaminu z Fortepianu została zarezerwowana sala ćwiczeniowa nr 15 (Słowackiego 7) w godzinach od 8-21.00 w dniu 20 stycznia (niedziela)

Dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej
uwarunkowane jest:
-uzyskaniem zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów
-okazaniem indeksu Prodziekanowi Wydziału dr hab. V. Przech, prof. uczelni

Kompozycja i Teoria Muzyki-22 stycznia 2019 (wtorek) od 15.30-17.00 w sali 215.
Reżyseria dźwięku –24 stycznia 2019 (czwartek) od 15.00 w sali 215

Studenci-KOMPOZYCJA!

UWAGA!!!
Studencki kierunku Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: KOMPOZYCJA

Proszę o dostarczenie w poniedziałek 14 stycznia pakietu partytur kompozycji zrealizowanych podczas studiów!

Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Anna Nowak

UWAGA!!!!
Zobowiązuję studentów Kompozycji i Teorii Muzyki do uczestnictwa w spotkaniu z Zespołem Oceniającym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która odbędzie się 15 stycznia (wtorek) w sali 104 (Staszica 7) o godz. 10.45 do 11.30
(Zajęcia w czasie trwania spotkania będą zawieszone)

Dziekan
prof. dr hab. Anna Nowak