Stypendia

STYPENDIA!!!
Kompletne wnioski stypendialne proszę składać u Kierownika Działu Nauczania (pok. nr 17, ul. Słowackiego 7) w terminie 16-23 listopada.
Godziny przyjmowania wniosków:
Piątek (16 i 23.11) 14:00-16:00
Poniedziałek (19.11) 12:00-14:00
Wtorek (20.11) 10:00-12:00
Środa (21.11) 12:00-14:00
Czwartek (22.11) 10:00-12:00 oraz 15:00-16:00

Dyplomatorium

UWAGA!
Absolwenci biorący udział w Dyplomatorium dnia 24 listopada proszeni są o dostarczenie odebranych oryginałów dyplomów oraz ewentualnych wyróżnień do Działu Nauczania do 22 listopada!!!

Konferencja Naukowa „Ukraina. Europa. Świat”

Kompozytorzy: prof. dr hab. Zbigniew Bargielski, dr hab. Marcin Kopczyński,
ad. dr Michał Dobrzyński oraz as. Szymon Godziemba-Trytek gościli podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ukraina. Europa. Świat” w Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie.
Podczas koncertu wieńczącego konferencję zabrzmiała twórczość pedagogów naszego Wydziału.
ukraina

Ogłoszenie

UWAGA!!!
Od bieżącego tygodnia ulegają zmianie terminy wykładów:

Historia muzyki powszechnej – rok II studiów I st. piątek,
godz. 9.30-11.00 sala 107 St.

Historia muzyki polskiej – rok I studiow II st. piątek,
godz. 8-9:30 sala 107 St.

ad. dr Marcin Simela