Vladimir Kobekin

Studenci Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, którzy zdecydują się uczestniczyć w ramach wykładów zmiennych w spotkaniu z kompozytorem Vladimirem Kobekinem (15 maja o 11.00, s.104, St.) zostaną zwolnieni z zajęć.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Ogłoszenie

Spotkanie studentów Reżyserii Dźwięku
z Zespołem Komisji Akredytacyjnej
odbędzie się 8 maja (poniedziałek) w auli o godz. 13.00.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

Ogłoszenie

W dniach 26-27 kwietnia studenci Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, którzy zdecydują się uczestniczyć w ramach wykładów zmiennych w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Feliks Nowowiejski i jego czasy będą zwolnieni z zajęć.
Pozostali studenci mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem studiów.

Dziekan
Prof. zw. dr hab. Anna Nowak