Odwołane zajęcia

UWAGA!!!
ad. dr Łukasz Godyla ODWOŁUJE zajęcia 5 grudnia!
as. Jędrzej Rochecki ODWOŁUJE zajęcia w dniach 5-6 grudnia!
st.wykł. dr Aleksandra Brejza ODWOŁUJE zajęcia w dniu 6 grudnia 2018

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyznał w roku akademickim 2018/2019 stypendium dla studenta
PATRYKA KUSIAKA za wybitne osiągnięcia!
GRATULUJEMY!!!!

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Pedagogom i Studentom
Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Wydziału Instrumentalnego,
którzy przyczynili się do uświetnienia
IV Międzynarodowej Konferencji Interpretacje Dzieła Muzycznego-Uniwersalizm
i Wartości Narodowe
i towarzyszących jej koncertów kompozytorskich.

Dziekan
Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Prof. dr hab. Anna Nowak

Ogłoszenie

Próby chóru akademickiego z orkiestrą odbędą się:
23.11. o godz. 9.45, ul. Gdańska 20
24.11 o godz. 14.45, ul. Gdańska 20

Godziny rektorskie

W związku z Koncertem symfonicznym oraz imprezą akademicką
w dniu 25 listopada 2018 roku ogłaszam godziny rektorskie dnia 26 listopada 2018 roku do godziny 11.00

Rektor
prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

Stypendia

STYPENDIA!!!
Kompletne wnioski stypendialne proszę składać u Kierownika Działu Nauczania (pok. nr 17, ul. Słowackiego 7) w terminie 16-23 listopada.
Godziny przyjmowania wniosków:
Piątek (16 i 23.11) 14:00-16:00
Poniedziałek (19.11) 12:00-14:00
Wtorek (20.11) 10:00-12:00
Środa (21.11) 12:00-14:00
Czwartek (22.11) 10:00-12:00 oraz 15:00-16:00