Ogłoszenie

UWAGA!
Studenci, którzy 18 stycznia w godz. 12.00-14.00 (wykład prof. B. Skrzypczak) zaliczają przedmioty objęte planem studiów nie są zwolnieni z zajęć!

Wykład

betina

W związku z wykładem Bettiny Skrzypczak
ogłaszam godziny dziekańskie,
18 stycznia 2018, od 12.00 do 14.00
na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii dźwięku
dla wszystkich studentów uczestniczących w wykładzie.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Ogłoszenie

Studenci uczestniczący w
III Międzynarodowej Konferencji
Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki,
21-22.11.2017,
na czas udziału w obradach będą zwolnieni z zajęć.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018
odbywa się 30.10.2017-07.12.2017. Studenci zobowiązani są w tym okresie do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Akademii Muzycznej w zakładce DLA STUDENTA/INFORMACJE OGÓLNE/BHP.

Po zapoznaniu z materiałami student musi zaliczyć TEST BHP poprzez pobranie pliku ze strony www oraz jego wypełnienie. Wypełniony i podpisany TEST należy dostarczyć do pokoju 016 (Dział Gospodarczy, Słowackiego 7) w dniu 8.12.2017 w godz. 8.00-13.00.

Udział w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWY.

Wykład Jerzego Stankiewicza

stankiewicz

W związku z wykładem Jerzego Stankiewicza
ogłaszam godziny dziekańskie
19 października 2017, od 11.00 do 13.00
na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii dźwięku
dla wszystkich studentów uczestniczących w wykładzie i projekcji filmu.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak