PRAKTYKI OGÓLNOPEDAGOGICZNE
ROK AKADEMICKI 2018/2019

TERMINY ZAJĘĆ – II SEMESTR

19 lutego godz. 9.00 – 10.30
26 lutego godz. 9.00 – 10.30
19 marca godz. 8.15 – 9.45
9 kwietnia godz. 9.00 – 10.30
7 maja godz. 9.00 – 10.30
21 maja godz. 9.00 – 10.30
28 maja godz. 9.00 – 10.30

Fortepian

FORTEPIAN-EGZAMIN
Kompozycja i Teoria muzyki, I stopień
25.01.2019, sala 15
I 12:00
II 13.45
III 14.45

Komisja Egzaminacyjna:
Dziekan: prof. dr hab. Anna Nowak
ad. dr Tomasz Gumiela
st. wykł. Renato Przech

UWAGA!!!
Dodatkowe zaliczenia przedmiotów prowadzonych przez as. J. Rocheckiego odbędą się 22 stycznia (wtorek)
od godz. 12-tej w sali 210