UWAGA!!!!

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uprzednie jego zaliczenie!
W przypadku niezrealizowania tego wymogu Dziekan może dopuścić studenta do egzaminu warunkowo!

Ogłoszenie dotyczące dopuszczeń do sesji i złożeniu indeksów jest NIEAKTUALNE!!!

Dodatkowy termin zaliczenia
Praktyk ogólnopedagogicznych
(mgr Anna Drogowska)
11 czerwca o godz. 10.00 w sali 208

PROPEDEUTYKA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ
(ad. dr Michał Dobrzyński)
III blok zajęć: 30 maja, godz. 16.00, s. 108, ul. Gdańska 20
EGZAMIN 31 maja, godz. 16.00, s. 108, ul. Gdańska 20