Ogłoszenie

Studenci uczestniczący w
III Międzynarodowej Konferencji
Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki,
21-22.11.2017,
na czas udziału w obradach będą zwolnieni z zajęć.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018
odbywa się 30.10.2017-07.12.2017. Studenci zobowiązani są w tym okresie do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Akademii Muzycznej w zakładce DLA STUDENTA/INFORMACJE OGÓLNE/BHP.

Po zapoznaniu z materiałami student musi zaliczyć TEST BHP poprzez pobranie pliku ze strony www oraz jego wypełnienie. Wypełniony i podpisany TEST należy dostarczyć do pokoju 016 (Dział Gospodarczy, Słowackiego 7) w dniu 8.12.2017 w godz. 8.00-13.00.

Udział w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWY.

Wykład Jerzego Stankiewicza

stankiewicz

W związku z wykładem Jerzego Stankiewicza
ogłaszam godziny dziekańskie
19 października 2017, od 11.00 do 13.00
na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii dźwięku
dla wszystkich studentów uczestniczących w wykładzie i projekcji filmu.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Ogłoszenie

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje,
że w dniu 16 października 2017 roku (poniedziałek)
o godz. 13:00 w Sali 101 przy ul. Słowackiego 7
odbędą się uzupełniające wybory do Senatu/Rady Wydziału
z grupy studentów Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku AMFN w Bydgoszczy.

Spotkania organizacyjne z pedagogami

ad. dr T. Rogala (Solfeż barwy)
zaprasza I rok reżyserii dźwięku na spotkanie organizacyjne,
3 października (wtorek), 16.30, sala 113, Gdańska 20.


ad. dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
odwołuje zajęcia w pierwszym tygodniu października!
-Historia muzyki rok III, I st.
-Literatura muzyczna rok I, I st.
-Etnomuzykologia , rok I, II st.


dr hab. Michał Zieliński (Harmonia modalna), prof. nadzw.,
zaprasza studentów I roku II stopnia na spotkanie organizacyjne
2 października o godz. 14.00 w sali 108, Gdańska 20


ad. dr Marcin Kopczyński zaprasza studentów na spotkanie:
2 października w sali 103, godz. 12.00, Staszica,


st. wykł. Renato Przech (Fortepian) zaprasza studentów na spotkanie:
dnia 5 października od godz. 11.00-13.00 w s. 206 (Staszica)


wykł. Tomasz Gumiela (Fortepian) zaprasza na zajęcia
4 października o godz. 12.00 sala 101, (Gdańska 20)


as. Szymon Godziemba-Trytek zaprasza na spotkanie
3.10.2017 o godz. 9.00 w 101, (Staszica 7)


as. Marcin Gumiela zaprasza studentów na spotkanie:

I, II rok, II stopień KTM;
(Kompozycja muzyki filmowej i teatralnej, Aranżacja),
9.10.2017, godz. 15.15, s. 210 Sł.

I rok, I st. KTM oraz III rok RD
(Instrumentacja, Aranżacja i instrumentacja),
10.10.2017, godz. 13.00, sala 101 St.


dr hab. Hanna Kulenty-Majoor, prof. nadzw.
Zajęcia z Kompozycji rozpoczną się w poniedziałek 9.10.2017
o godz. 13.00 w sali 101 (ul.Słowackiego)


st. wykł. dr Aleksandra-Brejza zaprasza studentów
na spotkanie w czwartek, godz. 10.00, s. 111 (St.)


prof. zw. dr hab. Elżbieta Wtorkowska zaprasza studentów
na Emisję głosu z mową zawodową (fakultet)
w poniedziałki o godz. 11.00 s. 208, Słowackiego 7


Prof. zw. dr hab. Zbigniew Bargielski
zaprasza studentów (Kompozycja)
na spotkanie w czwartek 5.10.2017:

I st. godz. 11 w sali 101
II st. godz. 13.00 w sali 101


as. dr Michał Dobrzyński zaprasza studentów
na spotkanie 5 października o godz. 11.30,
w sali 108, Gdańska 20.


as. dr Marcin Simela
odwołuje zajęcia 5-6.10.2017 z powodu choroby


prof. zw. dr hab. Henryk Wierzchoń
zaprasza studentów na spotkanie
5 października (czwartek)
o godz. 15.00 w sali 108 (Sł)


ad. dr Łukasz Godyla zaprasza studentów
na spotkanie organizacyjne
10 października (wtorek) na godzinę 12:30
do sali 102 w budynku przy ul. Staszica 3.