Gratulacje

Patryk Kusiak
student 3 roku studiów licencjackich
w klasie kompozycji dr hab. Hanny Kulenty-Majoor, prof. ndzw.
został laureatem jednej z 3 głównych nagród
Young Composers Meeting w Apeldoorn, Holandia (26.02-2.03)

Paryk Kusiak

Gratulacje

W dniu 22 lutego 2018 roku
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
podczas uroczystej promocji doktorów
dyplomy otrzymali pracownicy Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy:

dyplom doktora habilitowanego sztuk muzycznych
w dyscyplinie Kompozycja i Teorii Muzyki:
ALEKSANDRA KŁAPUT-WIŚNIEWSKA,

dyplom doktora sztuk muzycznych
w dyscyplinie Kompozycja i Teorii Muzyki:
MICHAŁ DOBRZYŃSKI.

doc UMFC

Wykład

betina

W związku z wykładem Bettiny Skrzypczak
ogłaszam godziny dziekańskie,
18 stycznia 2018, od 12.00 do 14.00
na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii dźwięku
dla wszystkich studentów uczestniczących w wykładzie.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Podziękowania

Składam podziękowania
dla wszystkich pracowników i studentów
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
za zaangażowanie w organizację
III Międzynarodowej Konferencji
Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Ogłoszenie

Studenci uczestniczący w
III Międzynarodowej Konferencji
Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki,
21-22.11.2017,
na czas udziału w obradach będą zwolnieni z zajęć.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak