Wykład

betina

W związku z wykładem Bettiny Skrzypczak
ogłaszam godziny dziekańskie,
18 stycznia 2018, od 12.00 do 14.00
na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii dźwięku
dla wszystkich studentów uczestniczących w wykładzie.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Podziękowania

Składam podziękowania
dla wszystkich pracowników i studentów
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
za zaangażowanie w organizację
III Międzynarodowej Konferencji
Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Ogłoszenie

Studenci uczestniczący w
III Międzynarodowej Konferencji
Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki,
21-22.11.2017,
na czas udziału w obradach będą zwolnieni z zajęć.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Stanisław Moniuszko…

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wydział Drygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową:
Stanisław Moniuszko. Człowiek i dzieło w kulturze
11-12 maja 2018

AM Gdańsk Konferencja (pobierz)

Neofonia

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Katedra Kompozycji i Katedra Teorii Muzyki
zapraszą na Ogólnopolska Konferencję Naukową NEOFONIA
12-13 grudnia 2017

AM Poznań Konferencja (pobierz)