Ogłoszenie

Studenci uczestniczący w
III Międzynarodowej Konferencji
Interpretacje dzieła muzycznego w stronę semantyki,
21-22.11.2017,
na czas udziału w obradach będą zwolnieni z zajęć.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

Stanisław Moniuszko…

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wydział Drygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową:
Stanisław Moniuszko. Człowiek i dzieło w kulturze
11-12 maja 2018

AM Gdańsk Konferencja (pobierz)

Neofonia

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Katedra Kompozycji i Katedra Teorii Muzyki
zapraszą na Ogólnopolska Konferencję Naukową NEOFONIA
12-13 grudnia 2017

AM Poznań Konferencja (pobierz)

„Torre della Quarda”

„Torre della Quarda” – Savona, 2018

The competition is renewed with the new name „Torre della Quarda” and it is enriched with new proposals: chamber music section and orchestra section.
The award cerimony of this competition will be part of the 6th edition of the Festival Internazionale di Musica di Savona organized by us in the city of Savona.
For this reason we took the liberty to contact you in order to ask you if you kindly could make this initiative known among the classes of composition of your Institute and to everyone who might be interested in.
The details about its development, the names of the Jury Panel members and the awards; you can also find this announcement at this internet address: http://www.ensemblenuovemusiche.eu/en/composition-competition-2018/

Notice 2018 ENG ( pdf.file)
Notice 2018 MULTI (pdf.file)

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018
odbywa się 30.10.2017-07.12.2017. Studenci zobowiązani są w tym okresie do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Akademii Muzycznej w zakładce DLA STUDENTA/INFORMACJE OGÓLNE/BHP.

Po zapoznaniu z materiałami student musi zaliczyć TEST BHP poprzez pobranie pliku ze strony www oraz jego wypełnienie. Wypełniony i podpisany TEST należy dostarczyć do pokoju 016 (Dział Gospodarczy, Słowackiego 7) w dniu 8.12.2017 w godz. 8.00-13.00.

Udział w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWY.