Ogłoszenie

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Instytut Teorii Muzyki, Koło Artystyczno-Naukowe

X Ogólnopolska Sesja Naukowa
Idee muzyki – ideologie w muzyce

data: 28 kwietnia 2018
miejsce: siedziba AM w Gdańsku
zaproszenie: (pobierz)

Gratulacje

Patryk Kusiak
student 3 roku studiów licencjackich
w klasie kompozycji dr hab. Hanny Kulenty-Majoor, prof. ndzw.
został laureatem jednej z 3 głównych nagród
Young Composers Meeting w Apeldoorn, Holandia (26.02-2.03)

Paryk Kusiak

Gratulacje

W dniu 22 lutego 2018 roku
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
podczas uroczystej promocji doktorów
dyplomy otrzymali pracownicy Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy:

dyplom doktora habilitowanego sztuk muzycznych
w dyscyplinie Kompozycja i Teorii Muzyki:
ALEKSANDRA KŁAPUT-WIŚNIEWSKA,

dyplom doktora sztuk muzycznych
w dyscyplinie Kompozycja i Teorii Muzyki:
MICHAŁ DOBRZYŃSKI.

doc UMFC

Wykład

betina

W związku z wykładem Bettiny Skrzypczak
ogłaszam godziny dziekańskie,
18 stycznia 2018, od 12.00 do 14.00
na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii dźwięku
dla wszystkich studentów uczestniczących w wykładzie.

Dziekan
prof. zw. dr hab. Anna Nowak